Bezpečnost dětí na prvním místě

Vzduch, který se nachází ve vnitřním prostředí budov, obsahuje dva až pětkrát vyšší koncentrace znečisťujících látek než ten vnější. Vnitřní prostory škol představují vysoké riziko šíření respiračních (virových) onemocnění. Jejich hlavními příčinami jsou viry, bakterie, plísně, roztoči a prachové částice. Proto je třeba zlepšit kvalitu ovzduší v těchto školních prostorách, které jsou často přeplněné, nedostatečně větrané a hlavně, když jsou děti v jedné místnosti delší dobu je zvýšená pravděpodobnost tvorby aerosolu – například během tělesné a hudební výchovy. 

Prostory ve školních budovách zpravidla nemají efektivní funkční ventilační systémy a případná výuka při otevřených oknech je z mnoha hledisek dlouhodobě nemožná. Přenosné čističky vzduchu však mohou v tomto případe vykonat velmi efektivní práci, kde počáteční investice je jen zlomkem ceny za nový vestavěný ventilační systém. 

Proč si tedy pořídit čističky vzduchu do školních zařízení?

Vzdělávaní během pandemie neúměrně trpělo. Po znovuzavedení prezenční formy výuky je pro většinu ředitelů škol, pedagogických pracovníků, rodičů, ale i samotných žáků hlavní prioritou ponechat školy otevřené, ale zároveň účinně chránit zdraví a bezpečnost všech zmíněných. Čistý vzduch zabraňuje šíření chorob, alergických reakcí a zvyšuje koncentraci. Zdravý životní prostor následně minimalizuje absence a tedy podporuje plynulý vzdělávací proces, 

Jaká čistička vzduchu je vhodná do školních zařízení?

Při výběru čističky vzduchu je třeba dbát na její parametry. Prořiďte si čističku, která má dostatečný výkon, obsahuje kvalitní HEPA filtry a má také další podpůrné formy dezinfekce, jako jsou UV-C lampy, ionizace a TiO2 filtry. Taková čistička vzduchu bude představovat reálnou a účinnou ochranu proti virovým a respiračním onemocněním. Zajistí  eliminaci prachových částic a alergenů, postará se i o bakterie a viry šířící se vzduchem. 
Zpět do obchodu