Co je generátor ozónu a jaké je jeho využití

Chcete udělat něco pro své zdraví? Generátor ozónu vám může poskytnout víc než si myslíte. Jednoduše řečeno, ozónový generátor (nebo také ozonátor, ozónovač či ionizátor) je čistič vzduchu, který zabíjí 99,9% baktérií, virů a plísní a působí také proti zápachu. Pokud trpíte astmatem nebo alergií, právě ozón může být jedním z možných řešení.

Jeho využití je však mnohem širší, nejčastěji se používá na dezinfekci místností a pro porovnání je ozón asi 50-krát silnější než chlór. Čína využívala ozón při epidemii SARS a studie ukázaly 99% úspěšnost zabití viru právě ozónem. Navíc jde o ekologické řešení, protože ozón nezanechává po sobě žádné zbytkové částice. V porovnaní s chlórem je také dezinfekce ozónem až 50-krát účinnější.

 

Proč je ozón důležitý

Ozón se skládá ze tří molekul kyslíku, nachází se 25-35 km nad zemským povrchem, a sehrává důležitou úlohu pro život na planetě. Pokud by UV paprsky ze Slunce pronikli na zemský povrch bez ztráty energie právě v ozónové vrstvě, byly by pro život na zemi extrémně nebezpečné  - způsobovali by zejména rakovinu kůže.

Kvůli vzpomínané výšce se zdá být ozón pro člověka nedostupný. Řešení však nabízejí právě ozónové generátory. Princip jejich fungování je jednoduchý - průchodem vzduchu přes generátor se kyslík pomocí vysokonapěťových výbojů v elektrickém poli přemění na nestabilní ozón O3, který se rozptýlí do prostoru, kde se začne sám měnit zpět na kyslík.

Reakce probíhá ve dvou stupních.

1. O2 + hν → 2O
2. O2 + O → O3

Ozón je nestabilní a reakcí 2O3 → 3O2 se rozkládá na obyčejný kyslík. Průběh reakce se zrychluje se stoupající teplotou a stoupajícím tlakem.

 

Využití ozónu

Dezinfekce ozónem se aktivně využívá v mnoha průmyslových odvětvích po celém světě. Jedná se například o čištění pitné vody nebo o údržbu bazénů, v potravinářském či těžebním průmyslu, zdravotnictví, hotelnictví a podobně. Díky všestrannosti se ozón stal vynikajícím doplňkem nebo také náhradou za tradiční způsoby léčby a dezinfekce. Má potenciál ušetřit provozní náklady a zvýšit efektivitu výroby.

oblasti využití:

  • zdravotnictví
  • sociální zařízení
  • domácnosti
  • kanceláře
  • průmysl
  • hotelnictví
  • potravinářství
  • autoservisy
  • čištění vody

 

Zdravotnictví a sociální služby

Jednou ze základních hygienických podmínek ve zdravotnictví je sterilita. Dezinfekce ozónem se začíná čím dál tím víc využívat v ambulancích, čekárnách, nemocničních pokojích a zdravotnických přepravních službách. Navíc ozón má také léčivé účinky a aktivně se používá v medicíně ve formě ozónoterapie.

Další oblasti využití dezinfekce ozónem - veterinární ordinace, pohřební služby, pitevny, cely ve věznicích, školy a školky, sportovní zařízení jako jsou tělocvičny či fitness centra, kosmetické salóny a podobně. Všechna tato zařízení jsou náchylné na šíření infekčních onemocnění a proto je dezinfekce ozónem nejúčinnější volbou.

Kanceláře a obytné prostory

Ozonizace odstraňuje alergeny a hmyz, sterilizuje čalouněný nábytek, koberce a závěsy, ničí hmyz v dřevěném nábytku, odstraňuje plísně a bakterie a vytváří tak zdraví příznivé prostředí. Eliminuje nepříjemné pachy cigaretového dýmu nebo čerstvě natřené barvy a laku. Kanceláře představují ideální prostředí na šíření infekčních chorob a dezinfekce ozónem vytváří čisté a zdravé prostředí na práci.

Hotelnictví

Generátor ozónu snižuje čas vynaložený na přípravu pokojů pro nové zákazníky. Pokoje jsou dezinfikované v mnohem kratším čase a navíc jsou zbavené nepříjemných pachů, bakterií, virů a plísní. Ozónováním se dosáhne nejvyšší kvality hygieny, což ocení celá klientela. 

Potravinářský průmysl

Ozonizace slouží jako dezinfekce a odstraňuje nepříjemný zápach v restauracích, obchodech s rychlým občerstvením, barech, cukrárnách, pizzeriích apod. Ozón také udržuje potraviny déle čerstvé. Výrazně zvyšuje kvalitu hygieny a suroviny jsou odolné vůči bakteriím, virům a plísním. Ozonizace se používá i na přepravu masa, masných a mléčných výrobků, předchází se tak celkové kontaminaci a znehodnocení. Mimoto se také ozonizace využívá i při zpracování ovoce a zeleniny nebo zpracování ryb, kdy se eliminuje zápach a udržuje čerstvost. 

Autoservisy

Čím dál tím víc se začíná využívat ozonizace v autoservisech a taxislužbách. Dezinfekcí se zvyšuje kvalita hygieny a ničí se bakterie a plísně usazené v klimatizacích či v čalounění.

Voda

V oblasti akvakultury se ozón používá při recirkulaci vody, přičemž se zvyšuje kvalita vody. Ozón snižuje úroveň škodlivých látek a kontroluje úroveň kyslíku, čímž přirozeně vede ke snížení objemu odpadové vody.

Ozón se aktivně využívá při úpravě bazénů, přičemž dezinfikuje, odbarvuje, odstraňuje zákal, zápach a eliminuje bakterie rychleji než chlór. Dezinfekce ozónem má nízké provozní náklady, působí i při vyšších teplotách, kdy chlór ztrácí svoje účinky, nezpůsobuje žádné negativní reakce a nedráždí pokožku a oči.

Je používání ozónu bezpečné?

Při používaní generátoru je nutné dbát na bezpečnostní pokyny, protože zvýšená koncentrace ozónu může být nebezpečná pro osoby, zvířata a rostliny. Dezinfekce se vykonává v uzavřených místnostech a po jejím ukončení je nutné prostor důkladně vyvětrat (30 min). Nikdy nevdechujte ozón přímo ze zařízení. Je potřebné dodržovat čas ozonizace podle velikosti prostor, které chceme vydezinfikovat.

Zpět do obchodu