Co je generátor ozonu

Chcete udělat něco pro své zdraví? Generátor ozonu vám může poskytnout více, než si myslíte. Ozónový generátor je čistič vzduchu, který zabíjí 99,9% bakterií, virů a plísní, také působí proti zápachu. Pokud trpíte astmatem nebo alergií, ozon může být jedním z řešení jak vám pomoci.

 

Jeho využití je však mnohem širší, nejčastěji se používá k dezinfekci prostor. Ozon je asi 50krát silnější než chlór. Čína využívala dezinfekci ozonem při epidemii SARS a studie ukázaly až 99% úspěšnost zabití viru právě ozonem. Navíc jde o ekologické řešení, protože ozon nezanechává po sobě žádné zbytkové částice.

 

Proč je ozon důležitý?

 

Ozon se skládá ze tří molekul kyslíku a nachází se 25 až 35 kilometrů nad zemským povrchem. Hraje důležitou roli pro přežití na planetě. Pokud by UV paprsky pronikly na zemský povrch bez ztráty energie v ozonové vrstvě, byly by pro život na zemi extrémně nebezpečné – způsobovaly by zejména rakovinu kůže.

 

Jak funguje ozonový generátor?

 

Kvůli zmiňované výšce se zdá být ozon pro člověka nedostupný, řešení však nabízejí právě ozonové generátory. Princip jejich fungování je jednoduchý: procházením vzduchu přes generátor se kyslík pomocí vysokonapěťových výbojů v elektrickém poli přeměňuje na nestabilní ozon O3, který se rozptýlí do prostoru a začne se sám měnit zpět na kyslík.

 

Reakce probíhá ve dvou stupních.

1.O2+hν→2O

  1. O2 + O → O3

 

Je používání ozonu bezpečné?

Při používání generátoru je nutno dbát bezpečnostních pokynů, protože zvýšená koncentrace ozonu může být nebezpečná pro osoby, zvířata a rostliny. Dezinfekce se provádí v uzavřených místnostech a po jejím ukončení je nutno prostor důkladně vyvětrat (30 minut). Nikdy nevdechujte ozon přímo ze zařízení. Je třeba dodržovat čas ozonizace podle velikosti prostor, které chceme dezinfikovat.

 

Chcete se dozvědět o možnostech využití generátorů ozonu, přečtěte si více na Využití ozonu.

 

Zpět do obchodu