Mikroorganizmy v ovzduší

V ovzduší se tvoří částice zvané bioaerosol, které můžou obsahovat mikroorganizmy jako jsou bakterie, plísně či viry. Kromě mikroorganizmů se v ovzduší nachází i částice ze živých organizmů (semena rostlin, pylová zrnka, srst, atd.) Všechny částice se v ovzduší nacházejí buď samostatně nebo jsou přenášené na vhodném nosičovi (například kapky → kapénková infekce). Kapénková infekce napomáhá šíření virů a bakterií v ovzduší, dále také může způsobit zdravotní komplikace.

Ideálním způsobem jak předejít šíření virů a bakterií je dezinfekce ozónem. Malá koncentrace ozónu zničí až 99,99% bakterií, virů a plísní. Účinnost ozónu spočívá v jeho extrémní reaktivnosti. Lehko se také váže s jinými molekulami – tento proces se nazývá oxidace. Chemická struktura virů, bakterií a plísní se při kontaktu s ozónem díky oxidaci rychle mění. Při dostatečné koncentraci ozónu jsou mikroorganizmy zničené do několika minut.

Bakterie jsou jednobuněčné organizmy. Jejich tělo je uzavřené v pevné buněčné membráně, která se při kontaktu s ozónem zničí. Bakterie bez buněčné membrány nejsou schopné dále přežít.

Viry mají odlišnou stavbu těla. To je tvořené virovou částicí, která obsahuje především nukleové kyseliny a bílkoviny. Ozón oxidací naruší proteinový obal a pronikne do jádra nukleové kyseliny a následně dojde ke zničení viru.

Ozón ničí patogenní mikroorganizmy účinněji. Plyn proniká do celého prostoru a všech pórů (ať už ve stěně nebo v koberci, nábytku a pod.), čímž je dosaženo nejvyššího stupně dezinfekce. To je jeho největší rozdíl oproti chlóru, vůči kterému také můžou být některé patogeny odolné. 

Komplexní a účinná likvidace:

  • bakterií, virů, plísní a hub
  • alergenů
Zpět do obchodu