Testy účinnosti ozonového generátoru

 

Studie účinnosti sterilizace vzduchu generátorů ozonu se konala na Katedře mikrobiologie,  FAKULTY BIOTECHNOLOGIE A POTRAVINÁRSTA – SPU v Nitře. 

  1. Typy testovaných ozonových generátorů: EVOMED ABB15A/D a EVOMED BBB80D
  2. Datum testování : 02.09.2020 (OZON E15 000) a  4.9. 2020 (OZON E80 000)
  3. Místnost testování: Chemická laboratoř č.54 – Katedra mikrobiologie SPU v Nitře, Z – pavilón, 3. posch.
  4. Objem testované místnosti: cca 100 m3
  5. Generování ozónu: 1 hodina EVOMED ABB15A/D a 20 min EVOMED BBB80D  s dosaženými hodnotami ozonu podle tab. 1
  6. Doba působení vygenerovaného  ozonu v místnosti: EVOMED ABB15A/D 2h a  EVOMED BBB80D 1,5h. 
  7. Způsob testování přítomných  mikroorganismů: spádem 1 hodinu ve výšce 1,5 m nad podlahou před a po generovaní ozonu, ve dvou  opakováních.
  8. Testované mikroorganismy:
 • Celkový počet baktérií (CPB) na Maso-peptonové agaru (MPA), kultivační čas 48 hod. a teplota 30 °C. 
 • Mikroskopické vláknité houby a kvasinky (MVHaK) na Sabouraudovom agaru (SA), kultivační čas 5 dní a teplota 25 °C.

Tabulka 1: Stanovené hodnoty ozonu v testované  místnostiTestování účinnosti ozonového generátoru na eliminaci bakterií

Tabulka 2: Počet vyrostlý baktérií (CPB)  v KTJ (Kolonie tvořící jednotky) v Petriho miskách 

vlevo - misky byly blíž ke generátoru, vlevo – misky byly blíž k dveřím

EVOMED ABB15A, EVOMED ABB15D

Obr. 1 Vzrostlé kolonie baktérií (CPB) na MPA (OZON EVOMED ABB15A/B)

Účinnost ozónového generátoru na vzrostlé kolonie (CPB)  na MPA (živné agarizované médium masopeptonový agar)


vlevo před ozonizací a vpravo po ozonizaci

 

EVOMED BBB80D

Obr. 2 Vyrostlé kolonie baktérií (CPB)  na MPA (EVOMED BBB80D)


  

Testování účinnosti ozonového generátoru na eliminaci hub a kvasinek

Tabulka 3: Počet vyrostlý hub a kvasinek (MVHaK) v KTJ (Kolonie tvořící jednotky) v Petriho miskách

vlevo - misky byly blíže ke generátoru, vlevo – misky byly blíže ke dveřím

EVOMED ABB15

Obr.3 Vyrostlé kolonie hub a kvasinek (MVHaK) na SA (EVOMED ABB15A/D)

vlevo před ozonizací a vpravo po ozonizaci

EVOMED BBB80D

Obr.4 Vyrostlé kolonie hub a kvasinek (MVHaK) na SA (EVOMED BBB80D), vlevo před ozonizací 

a vpravo po ozonizací

        

Výsledky  testování

 1. Na základě posouzení účinnosti ozonového generátoru  EVOMED ABB15A / D  vůči baktériím, mikroskopickým vláknitým houbám a kvasinkám v ovzduší, byla za deklarovaných podmínek testování (Příloha č. 1) potvrzena účinnost sterilizace vzduchu  v případe baktérií v průměru 91,65 % a v případe mikroskopických hub a kvasinek   72,16  %. 
 2. Na základe hodnocení účinnosti ozonového generátoru  EVOMED BBB80D vůči baktériím, mikroskopickým vláknitým houbám a kvasinkám v ovzduší, byla za deklarovaných podmínek testování (Příloha č. 1) potvrzená účinnost sterilizace vzduchu v případe baktérií v průměru 95,85 % a v případe mikroskopických hub a kvasinek   97,65  %. Zpět do obchodu