Vlastnosti ozónu - co o něm potřebujete vědět

Ozón je bezbarvý plyn, který je jedním z nejsilnějších přirozeně se vyskytujících dezinfikátorů v zemské atmosféře. Má charakteristickou vůni, kterou můžeme cítit ve vzduchu po letní bouřce.

Samotná molekula kyslíku se skládá ze dvou atomů. Působením elektrického výboje z blesku při bouřce nebo působením UV záření se molekule kyslíku rozštěpí. Protože atom kyslíku nemůže existovat sám, seskupuje se do dvouatomové molekuly O2 nebo do tříatomové molekuly O3, které se říká ozón.

UV záření z kyslíku tvoří ozónovou vrstvu, která funguje jako filtr a chrání život na Zemi před škodlivými účinky ultrafialového záření. Ozónová vrstva úplně absorbuje UV-C záření, které má smrtící účinky na živé organizmy, a částečně také absorbuje UV-B záření, který ve vyšší koncentraci zvyšuje riziko výskytu rakoviny kůže, očních zákalů, nebo také narušuje potravinový řetězec v oceánech apod.  

Dalším přínosem ozónu jsou jeho silné oxidační a dezinfekční vlastnosti, které ho předurčují pro úpravu vody a vzduchu. Je účinný při ničení bakterií, virů, plísní a jiných mikroorganizmů.  

Působí jako dezodorační prostředek, který redukuje zápach (např. cigaretový dým, pachy zvířat, zápachy v kuchyni apod.). Běžné chemické dezodoranty zápach jen překrývají na rozdíl od ozónu, který zápachy rozkládá.

Ozón se rychle rozkládá na kyslík, přičemž nezanechává další nežádoucí látky. Je vysoko účinný a ekologicky přijatelný. 

Ozón je tedy:

 • Nejúčinnějším dezinfekčním prostředkem
 • Nejsilnějším oxidačním činidlem
 • Má nejúčinnější dezodorační efekt
 • Je ekologicky šetrný
 • Je ideální pro alergiky
 • Dostane se všude
 • Zlepšuje filtraci
 • Neovlivňuje pH prostředí

 

Výroba ozónu

Technologie generátorů dokáže simulovat elektrický výboj, na základě kterého se kyslík štěpí a následně spojuje do tříatomové molekuly ozónu. 

Kdy je ozón škodlivý

Při vysokých koncentracích je toxický a při nedodržování potřebných opatření je nebezpečný pro zdraví. Avšak při dodržování opatření je ozón bezpečný a po ukončení procesu dezinfekce se mění zpět na neškodný kyslík.

Účinky ozónu na lidský organizmus

Protože ozón ničí mikroorganizmy ve vzduchu, je pro lidský organizmus nežádoucí a také je toxický pro naše plíce a průdušky. Při vyšších koncentracích způsobuje:

 • nevolnost
 • bolest hlavy
 • pálení očí
 • únavu
 • kašel
 • astmatický záchvat

 

Symptomy nás přinutí opustit prostor, kde působí ozón. Poté příznaky ustoupí.

Při dlouhodobém a opakovaném vystavovaní organizmu ozónu je možné očekávat chronické účinky jako zánětlivá onemocnění dýchacích cest a plic, změny ve složení krve, poruchy odolnosti organizmu a pod. Dlouhodobé vystavení může také způsobit plicní edém, krvácení a dokonce i smrt.

K nejcitlivějším skupinám na ozón patří malé děti, těhotné ženy, staří lidé, alergici, astmatici a osoby s onemocněním srdečně-cévní a dýchací soustavy.

Je potřebné dodržovat pokyny při manipulaci s generátorem ozónu.

Zpět do obchodu