Jaké typy filtrů se používají v čističkách vzduchu?

Vzduchová čistička je účinná díky jednotlivým filtrům, které působí jako ochrana a zachytávají částice ze vzduchu, které způsobují zdravotní problémy. Zařízení pomocí ventilátoru nasává okolní vzduch do speciální komory, kde jednotlivé filtry zachytávají prach, vlasy, srst domácích mazlíčků, alergeny a jiné nečistoty. Fungují jako síto, které zachycuje částice ze vzduchu. Každý filtr hraje důležitou roli v procesu a je určen pro jiný typ nečistot.

 

 

Filtr pevných částic – primární filtr – jeho úkolem je odstranit větší částice, jako je prach, zvířecí chlupy či hmyz.

HEPA filtr - HEPA filtry jsou mimořádně účinné při odstraňování mikročástic ze vzduchu, které způsobují největší znečištění. Nasávaný vzduch přechází přes vysoce hustý papírový filtr, na který se nečistoty zachytávají. HEPA filtr zachytí 99,97% vzduchových částic velikosti 0,3 mikronů. Eliminuje prach, plísně, alergeny, pyl a ostatní nečistoty, které se nacházejí v interiéru. Nečistoty v ovzduší zachycené filtrem nebudou vypuštěny zpět do ovzduší. Nevytváří žádné škodlivé vedlejší produkty. Neodstraní však pachy, plyny, chemické výpary, těkavé organické sloučeniny či cigaretový kouř, proto uhlíkový filtr je výborným doplňkem.

 

Výhody

Nevýhody

+zachycené částice nevypouští do ovzduší, ale zůstanou ve vzduchovém filtru

 - potřebná pravidelná výměna filtru

+vysoce účinný v zachytávání toxických

kontaminantů

 - neodstraňuje pachy, plyny a chemické výpary

+ nevypouští ozon

 - neodstraňuje viry či bakterie

 

Uhlíkový filtr – Používá speciální formu aktivního uhlí, která se skládá z milionů drobných adsorpčních pórů. Dokáže absorbovat a neutralizovat pachy, chemické výpary, těkavé organické sloučeniny, výpary z kuchyně, cigaretový kouř. Tento filtrační proces neodstraní kontaminanty, ale mění je z plynného skupenství na pevné. Uhlíkové filtry nejsou určeny k odstraňování částic, které způsobují zdravotní problémy, ale k eliminaci částic, které způsobují zápach.

Výhody

Nevýhody

+ Odstraňuje zápach, chemické výpary, cigaretový kouř, těkavé chemikálie a jiné.

 -  Potřebná pravidelná výměna filtru

+  Vysoko účinný adsorpční filtr

 - Vyžaduje další vzduchové filtry

+ Možnosť opětovného využití

 -  neodstraňuje viry či bakterie

 

Iontový filtr – ionizace vzduchu je technologie čištění vzduchu, která pracuje nabitými elektrickými povrchy nebo jehlami. Do ovzduší vypouští oblak negativně nabitých iontů (anionů), které nabíjejí a na sebe vážou kladně nabité ionty, které se zachytávají na nejbližší elektricky nabitou desku nebo vzduchový filtr, případně na okolní stěny a povrchy. Iontový filtr eliminuje částice do 0,1 mikronu. Může produkovat malé množství ozonu – méně než 0,05 ppm, což představuje míru, která je v souladu s normou průmyslové bezpečnosti.

 

Výhody

Nevýhody

+ Není třeba filtr vyměňovat

 -  Vypouští malé množství ozonu

+  Vysoce účinný filtr

 - Vyšší spotřeba energie

+ Odstraňuje bakterie a viry

 -  Neodstraňuje zápachy a pachy

 

⦁ UV záření – Technologie ultrafialového světla vyzařuje neviditelné světlo, které ničí bakterie, viry a jiné patogeny. UV-C záření může být přímé (samostatná UV lampa) nebo nepřímé (UV světlo obsažené uvnitř čističky vzduchu). Nepřímé záření se neuvolňuje do prostředí, proto je neškodné a dezinfekce místnosti může probíhat za přítomnosti osob, zvířat a rostlin. Princip provozu je jednoduchý, jakmile je vzduch přečištěn filtry čističky vzduchu, následně prochází malým prostorem, kde jsou částice vystaveny UV-C záření. UV-C světlo narušuje DNA bakterií a virů, čímž jim znemožňuje množit se.

Výhody

Nevýhody

+ Likviduje bakterie a viry

 - Vypouští malé množství ozonu

+ Nepřímé záření neohrožuje lidské zdraví

 - Vyšší spotřeba energie

+ Účinná technologie

 

 - Neodstraňuje zápachy, prach, alergeny a jiné kontaminanty

 

 

⦁ Fotokatalytický filtr - V čističkách vzduchu, které pracují pomocí metody zvané fotokatalýza, nastartuje světelná energie proces, který mění všechny druhy škodlivých látek znečišťujících vzduch na neškodné látky.

 

Katalyzátory jsou v průmyslu nesmírně důležité a používají se při výrobě téměř všech chemických výrobků, na které si vzpomenete. Zjednodušeně řečeno, katalyzátor je látka, která může urychlit chemickou reakci nebo ji provést při nižší spotřebě energie.

Ve fotokatalytických čističkách vzduchu je katalyzátorem, který čistí vzduch, obvykle oxid titaničitý (titan) a je napájen ultrafialovým (UV) světlem.

UV je světlo krátké vlnové délky a má mnohem více energie než běžně viditelné světlo. UV světlo má správné množství energie k tomu, aby se oxid titaničitý „nastartoval“. K filtrování nepotřebujete mnoho titanu. Stačí jen tenký film pokrývající povrch podkladového materiálu.

 

Jak probíhá filtrace přes titanový apatitový fotokatalytický vzduchový filtr?

Když UV světlo svítí na oxid titaničitý (titan), na jeho povrchu se uvolňují elektrony (malé negativně nabité částice uvnitř atomů). Užitečnou práci pro nás dělají právě elektrony.

Elektrony interagují s molekulami vody (H2O) ve vzduchu a rozkládají se na hydroxylové radikály (OH), které jsou vysoce reaktivní, krátkodobé, nenabité formy hydroxidových iontů (OH−).

Tyto malé agilní hydroxylové radikály pak napadají větší molekuly organických (na uhlíku) znečišťujících látkách, rozkládají je chemické vazby a mění je na neškodné látky, jako je oxid uhličitý a voda.

Velká výhoda, kterou mají fotokatalytické filtry vzduchu oproti jiným technologiím je, že nezachycují pouze znečišťující látky, ale zcela transformují škodlivé látky na neškodné a účinně je zničí již v procesu filtrace. Vy se tak nebudete muset trápit s čištěním špinavého filtru, který zachycuje všechny škodliviny.

Výhody

Nevýhody

+ Škodlivé látky se mění na neškodné

- Potřebná kombinace s UV-C světlem

+ Nenáročná údržba

- Neodstraní zápach

+ Účinná technologie

 

 

Relativní velikost částic, které dokáže čistička vzduchu zachytit.

 

Zpět do obchodu