Jak funguje HEPA filtr

HEPA filtr patří mezi nejoblíbenější filtr čističek vzduchu. Využívá fyzickou filtraci vzduchu, pomocí které zachycuje částice. Odstraní 99,97% všech mikroskopických částic ve velikosti od 0,3 mikronu. Mikrony, které jsou miliontina metru, jsou způsob, jakým se měří velikosti částic

Priemerná veľkosť častíc (mikróny, μm)

Částice

Průměrná velikost (μm)

Vírus

0.005-0.3

Covid-19 (SARS-CoV-2)

0.12

Bakterie

0.3-60

Tabákový kouř

0.01 - 4

Prach z domácností

0.05 -100

Prachové částice PM2.5

≤2.5

Respirační kapičky

5-10

Prachové častice PM10

≤10

Srst zvířat

0.5 -100

Spóry plísní

10 -30

Pyl

10-1000

Roztoči

100 -300

Vlas

40 -300

 

 

HEPA filtr je vyroben z mimořádného hustého papíru, který je složen z velmi tenkých vláken se vzdálenostmi od 0,3 do 2,0 mikronů. Vlákna jsou uspořádána náhodně a orientována ve všech směrech. Existuje obecný předpoklad, že prostor pro vzduch mezi vlákny musí být 0,3 mikronu, takže HEPA filtr dokáže zachytit vše, co je větší než tato velikost. Díky inteligentnímu designu však může kvalitní HEPA filtr zachytit i ultra jemné částice, a to kombinací tří různých filtračních mechanismů:

Inerciální impakce: Znečištěný vzduch proudí přes filtrační médium (HEPA filtr ), ale těžší nebo větší částice znečišťujících látek nemohou následovat jeho proudění. Díky jejich setrvačnosti (inerci) se tyto těžší částice dostanou do kolize s vlákny uvnitř HEPA filtru. Proto je důležité aby byla vlákna ve filtru uspořádána náhodně. Samozřejmě, čím jsou znečišťující částice větší, tím je větší pravděpodobnost, že budou zachyceny mechanismem inerciální impakce HEPA filtru.

Intercepce: Tento mechanismus zachycování nečistot zahrnuje částice s o něco menší velikostí, takže mohou snadno sledovat proudění vzduchu a nebudou se přímo srážet s vlákny HEPA filtru. Poloměr těchto částic je však stále větší než vzdálenost mezi proudnicí a okrajem vlákna (což je běžně 0,3 až 2 mikrony) a proto budou tyto nečistoty zachycovány okrajem vláken ve filtru.

Difúze: Tento fyzikální jev je nejdůležitější součástí HEPA filtru, neboť díky němu lze odstranit i ty nejmenší částice. Jsou-li částice menší než 0,3 mikronu, nedodržují striktně proudovou čáru a mohou se náhodně pohybovat v důsledku kolize s molekulami plynu (Brownův pohyb). Čím jsou tedy částice menší, tím větší mají volnost pohybu, a tedy i větší pravděpodobnost, že se s vláknem setkají. S klesající velikostí částic nabývá na důležitosti difúzní mechanismus.

 

O celkové účinnosti HEPA filtrů však rozhoduje součet všech těchto tří filtračních mechanismů.

 
Zpět do obchodu