Co je UV-C světlo

UV-C záření je jedním z ultrafialových paprsků (UV-A, UV-B, UV-C, UV-V). Běžně se používá nejen v čističkách vzduchu, ale také jako samostatný dezinfikátor. Účinně likviduje bakterie, plísně a viry, které se nešíří jen ovzduším, ale i na površích. UV-C světlo podobně jako rádiové vlny či rentgenové paprsky je neviditelnou formou elektromagnetického záření. Tvoří všechny vlnové délky elektromagnetického záření včetně světla, rádiových vln a rentgenových paprsků, které jsou uspořádány podle frekvence a vlnové délky ( od 400nm/750THZ do 10nm/30PHZ). UV světlo je druh záření, které nelze vidět pouhým okem, protože je součástí neviditelné části, která tvoří elektromagnetické spektrum.

Je UV-C záření nebezpečné pro lidské zdraví?

 

Podle způsobu použití rozlišujeme přímé a nepřímé záření. Přímé záření (EVOMED OCA36F) pracuje na základě otevřeného zářiče. Dezinfekce pomocí otevřeného zářiče probíhá bez přítomnosti lidí, zvířat a rostlin. Přímé záření má negativní vliv na lidský organismus. Intenzita UV-C světla na vzdálenost výrazně klesá, čím dál jste od zdroje světla, tím méně jste vystaveni nebezpečí. Přímý kontakt se světlem může způsobit zánět spojivek nebo v horším případě vážně poškodit zrak. Naopak čističky vzduchu s uzavřeným zářičem (EVOMED MGH500E) jsou bezpečné a dezinfekce může probíhat za přítomnosti lidí.

 

Protokol působení UV světla na redukci vzdušných mikroorganismů

 
Zpět do obchodu